Example Frame
افراد آنلاین 48
تعداد بازدیدکنندگان 305185
تاسیس مجموعه ورزشی بانوان شهر قهدریجان:

بتون ریزی فنداسیون مجموعه ورزشی بانوان شهر قهدریجانمجموعه ورزشی بانوان با مشارکت  خیرین شهر و شهرداری قهدریجان در
خیابان امام خمینی (ره) در حال ساخت می باشد
.


آماده سازی جهت نصب اسکلت ساختمان

ادامه روند ساخت ورزشگاه بانوان شهر قهدریجان

بازدید رئیس تربیت بدنی شهرستان فلاورجان از پروژه های ورزشی شهر قهدریجان
(ورزشگاه بانوان و زورخانه )