Example Frame
افراد آنلاین 4
تعداد بازدیدکنندگان 270122
گزارشی کوتاه از عملکرد واحد فضای سبز شهرداری قهدریجان  :

کاشت   5500 درخت و درختچه در بلوار طالقانی جنب کانال آب

کاشت حدود 800 درختچه زرشک ( واکاری ) در بلوار طالقانی

کاشت حدود حدود 2000 نهال درخت در خیابان های اصلی شهر (منتظری - طالقانی - شریعتی - بهشتی و ... )

همچنین واحد فضای سبز نسبت به هرس کلیه درختان سطح شهر در طول فصول پاییز و زمستان نیز اقدام نموده است