Example Frame
افراد آنلاین 56
تعداد بازدیدکنندگان 305193
 آزاد سازی  قسمتی از خیابان شهید قدیری
به ارزش  2.045.900.000 ریال ، مساحت عرصه حدود  530 متر مربع، مساحت اعیان
 حدود  300 متر مربع
 
 
 

با تشکر از خانواده محترم شفیعی جهت همکاری در آزادسازی و همچنین اهالی محترم به خاطر صبر
 و حوصله در تخریب منزل مورد نظر