Example Frame
افراد آنلاین 97
تعداد بازدیدکنندگان 305232

 آزاد سازی  قسمتی  از خیابان شهید قدیری
 به ارزش : 131.400.000ریال
  مساحت : حدود  65.70 متر مربع

تشکر  از  آقای محمدرضا قدیری جهت همکاری ویژه در آزادسازی و همچنین اهالی محترم
  محل به خاطر صبر و حوصله در تخریب منزل مورد نظر