Example Frame
افراد آنلاین 41
تعداد بازدیدکنندگان 271509

آزاد سازی  قسمتی  از کوی مالک خیابان امام

به ارزش : 716.000.000ریال
  مساحت : حدود  179 متر مربع

با تشکر از خانواده محترم شفیعی جهت همکاری در آزادسازی و همچنین
اهالی محترم  محل به خاطر صبر و حوصله در تخریب منزل مورد نظر