Example Frame
افراد آنلاین 4
تعداد بازدیدکنندگان 241079
آزاد سازی  قسمتی ازکوچه شهید قدیری:
مالک:نوروز آقایی فرزند عباس
متراژ: 145/20متر کل بنا- 97/75در مسیر- 47/45 باقیمانده
ارزش: 334250000ارزش مسکونی-185400000ارزش تجاری

 
      
با تشکر ویژه از مالک محترم و اهالی بابت صبر و تحمل در انجام این پروژه.