Example Frame
افراد آنلاین 57
تعداد بازدیدکنندگان 296040
زنده گرفتن مار در منزل مسکونی

روز گذشته95/02/07در پی اعلام تلفنی با 125مبنی بر وجود
 مار در منزل مسکونی ، اکیپ امداد و نجات آتش نشانی قهدریجان
 به محل اعزام که پس از جستجو و زنده گرفتن مار ، آن را در خارج
 از شهر ودر طبیعت رها نمودند .