Example Frame
افراد آنلاین 87
تعداد بازدیدکنندگان 305223
آزادسازی در خیابان شهید قدیری:
مالک محترم  جناب آقای احمد موذنی فرزند حسنعلی
  به ارزش  184.400.000 ریال
  و به مساحت عرصه حدود 92 متر مربع
 و به مساحت اعیان حدود 92 متر مربع

با تشکر از مالک محترم جهت همکاری در آزادسازی و صبر و حوصله اهالی در تخریب