Example Frame
افراد آنلاین 19
تعداد بازدیدکنندگان 434936
معرفی واحد فضای سبز

مسئول واحد فضای سبزآقای احمد جان نثاری می باشد .

شرح وظایف مسئول فضای سبز

1-   چمن کاری ( خاکبرداری –تسطیح – بذرافشانی و مراقبت ) سطح شهر

2-   گلکاری در پارک عمومی شهر  - کشت و اصلاح مورت

3-   کشت درختان مختلف در سطح شهر

4-   سمپاشی – هرس – کودپاشی و وجین علف های هرز فضای سبز سطح شهر

5-   حفظ و نگهداری از تاسیسات آبیاری فضای سبز شهر

6-   ایجاد و نگهداری گلخانه و تولید انواع گل و گیاه مورد نیاز شهرداری

7-   توزیع گل و گیاه و نهال به متقاضیان

8-   نظارت بر کار پیمانکاران و کارگران فضای سبز و رسیدگی به امور مربوطه

9-   پیگیری و اجرای دستورات صادره از طرف شهردار محترم

 

تعداد بازديد کنندگان:2634