Example Frame
افراد آنلاین 40
تعداد بازدیدکنندگان 434956

 

 

شهردار قهدریجان در حال حاضر آقای مهندس مجید زمانی می باشد.

ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته راه و ترابری و همچنین دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران می باشد.

مهندس زمانی بیست ویکمین شهردار قهدریجان است که در تاریخ 11 شهریور ماه 98 حکم ایشان از سوی استانداری اصفهان صادر گردید.