Example Frame
افراد آنلاین 49
تعداد بازدیدکنندگان 358330


جلسه آموزشی مقررات مالی شهرداریها در روز یکشنبه 11 شهریور ماه در شهرداری بهارستان  با حضور 130 نفر از کارشناسان مالی شهرداریها و دستگاههای اجرایی و دبیران هیئت تطبیق استان برگزار گردید . در این جلسه که 4 ساعت به طول انجامید دکتر حبیب قاسمی شهردار قهدریجان به عنوان مدرس در در جلسه حضور داشت

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه بعدی 1 2 3 صفحه قبلی