Example Frame
افراد آنلاین 9
تعداد بازدیدکنندگان 355082

اولین جلسه جهت برنامه ریزی برگزاری کنگره ملی سرداران و ۱۴۰۰ شهید شهرستان در شهر قهدریجان با حضور مسئولین شهر و شهرستان در شهرداری برگزار گردید

در این جلسه شهردار قهدریجان آقای دکتر حبیب قاسمی به عنوان مسئول ستاد اجرایی کنگره شهدای شهر قهدریجان معرفی و حکم ایشان از طرف سرهنگ پاسدار علی فتحیان دبیر اجرایی کنگره ملی سرداران و ۱۴۰۰ شهید شهرستان فلاورجان تقدیم گردید

 

صفحه بعدی 1 2 3 صفحه قبلی