Example Frame
افراد آنلاین 5
تعداد بازدیدکنندگان 241080
نقشه سایت منوی عمودی :

      شهر قهدریجان
      معرفی شهردار قهدریجان
      شهدای شهر قهدریجان
      صفحه اصلی
      شهر قهدریجان
      اخبار شهرداری
      شورای اسلامی شهر قهدریجان
      معرفی واحدها
            حوزه شهردار
                  شهردار
                  معاونت
                  دفتر شهردار
                  واحد روابط عمومی
                  حراست
            حوزه اداری مالی
                  واحد مالی
                  واحد امور اداری
                  امور کسب و پیشه
                  دبیر خانه و بایگانی
                  کارپردازی
            حوزه خدمات شهری
                  واحد خدمات شهری
                  واحد حمل و تقل و تاکسی
                  واحد فضای سبز
                  امور متوفیات
            حوزه فنی
                  شهرسازی
                  کمیسیون ماده صد
      پروژه های شهرداری
             فضای سبز
                  هرس موردهای خیابان مدرس
                   لوله گذاری در خیابانها
                  سم پاشی درختان سطح شهر توسط شهرداری
                  آماده سازی میادین شهر
                  توسعه فضای سبز در بلوار طالقانی
                  خاک ریزی کنار کانال آب
                  کاشت چندین اصله نهال و درخت
            پروژه های امانی
                  نصب ساعت های دیجیتالی در سطح شهر
                  تکمیل روشنایی خیابان امام خمینی
                  نصب کف پوش در بوستان بهار
                  خط کشی معابر و خیابان ها
                  رنگ زنی جدول های سطح شهر
                  بلوک فرش خیابان کمربندی کشاورز
                   نصب کیوسک پلیس راهنمایی و رانندگی
            آزاد سازی
                  آزادسازی انتهای خیابان مدرس
                  آزادسازی در خیابان مطهری
                  اجرای بند 14 ماده 55 خیابان هاشمی
                  اجرای بند 14 ماده 55 خیابان امام
                   آزادسازی در خیابان شهید قدیری
                  آزاد سازی قسمتی ازکوچه شهید قدیری
                  آزاد سازی در شهرک شاهرخی کوچه بوستان
                   آزاد سازی قسمتی از کوی مالک
                   آزاد سازی خیابان شهید قدیری
                  آزادسازی در 3 نقطه از خیابان شهید قدیری
                  آزادسازی در خیابان نیرو
                  تخریب بنای مخروبه
                   آزاد سازی خیابان شهید قدیری
                  آزادسازی گذرخیابان شهید رجایی
                  آزاد سازی کوچه شهید احمدی
                  آزادسازی گذر ارتباطی خیابان شهید رجایی
            پروژه های فرهنگی
            خدمات شهری
                  طرح جدید جمع آوری زباله و بازیافت
                  پاک سازی کانال شتر گلو
            عمرانی
                  تعریض خیابان مطهری
                  فاز دوم محوطه سازی بلوار کشاورز
                  ترمیم ترانشه ها خیابان شهید بهشتی
                  آسفالت معابر خیابان باهنر کوچه نهم
                  روکش آسفالت کوچه سدید خیابان رجایی
                  جدول گذاری و زیر سازی خیابان مدرس
                  روکش آسفالت بلوار منتظری کوچه صدیق
                  روکش آسفالت کوچه شهرداری فرعی اول
                   آسفالت کوچه شقایق خیابان کشاورزی جنوبی
                  تکمیل و فضاسازی پارک خیابان نیرو
                  لکه گیری معابر سطح شهر
                  ادامه جدول گذاری بلوار مدرس
                  روند اجرای پروژه احداث میدان آزادگان
                  خاک برداری انتهای بلوار مدرس
                   آسفالت خیابان های کهرنگی
                  بلوک فرش پارک شهرک کهرنگی
                  مجموعه ورزشی بانوان
                  کانیو گذاری کوچه شهید مرادی
                  زیرسازی معابر محله شاهرخی
                  بدنه سازی کانال آب خیابان طالقانی
                  جدول گذاری محله کهرنگی
                  زیرسازی معابرمحله کهرنگی
                  جدول گذاری خیابان شیخ بهایی
      بازیافت
       گزارش عملیات واحد آتش نشانی
            بازدیداز فروشگاههای تجاری
            زنده گرفتن مار در منزل مسکونی
            خارج نمودن نونهالان مبحوس شده
      شهرداران قهدریجان
      قوانین و مقررات
      ارتباط با ما
      تماس با ما
      نقشه سایت
      لینکهای مرتبط
            استانداری اصفهان
            شهرداری اصفهان