Example Frame
افراد آنلاین 42
تعداد بازدیدکنندگان 384638
نقشه سایت منوی عمودی :

      شهر قهدریجان
      معرفی شهردار قهدریجان
      شهدای شهر قهدریجان
      پروژه های شهرداری
            زیرسازی
            جدول گذاری
      صفحه اصلی
      شهر قهدریجان
      اخبار شهرداری
      میز خدمت الکترونیکی
            قوانین و مقررات شهرداری
            مراحل صدور پروانه ساختمان
            مدارک لازم جهت تکمیل پرونده شهرسازی
            فرمهای مورد نیاز شهرسازی
      شورای اسلامی شهر قهدریجان
      معرفی واحدها
            حوزه شهردار
                  شهردار
                  معاونت
                  دفتر شهردار
                  واحد روابط عمومی
                  حراست
            حوزه اداری مالی
                  واحد مالی
                  واحد امور اداری
                  امور کسب و پیشه
                  دبیر خانه و بایگانی
                  کارپردازی
            حوزه خدمات شهری
                  واحد خدمات شهری
                  واحد حمل و تقل و تاکسی
                  واحد فضای سبز
                  امور متوفیات
            حوزه فنی
                  شهرسازی
                  کمیسیون ماده صد
      بازیافت
      شهرداران قهدریجان
      قوانین و مقررات
            قانون شهرداریها
            دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 97
            دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 98
            نصاب معاملات شهرداری سال 98
            نصاب معاملات شهرداری سال 97
            بخشنامه بودجه شهرداریها سال 98
            بخشنامه بودجه شهرداریها سال 97
            آئین نامه مالی شهرداریها
      ارتباط با ما
      تماس با ما
      نقشه سایت